Oras Group:n www-sivuston yleiset käyttöehdot

Avaamalla Oras Group:n www-sivuston sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Sivuston käyttö on sallittua vain, jos hyväksyt nämä ehdot. Lisäksi Oras Group:n www-sivustossa voi olla asiakirjoja, joihin liittyy erillisiä käyttöehtoja.

Oras Group:n www-sivustossa olevien materiaalien tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet ja muut vastaavat immateriaalioikeudet ovat Oras Group:n tai materiaalien käyttöoikeudet myöntäneen muun osapuolen omaisuutta. Sivuston materiaalien osittainenkin kopioiminen, lähettäminen, jakeleminen, tallentaminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenlähettäminen tai käyttäminen missä tahansa muodossa on kiellettyä ilman Oras Group:n nimenomaista, kirjallista suostumusta, paitsi jos jäljempänä näissä käyttöehdoissa mainitaan toisin tai jos www-sivustossa on nimenomaisesti määritelty muuta jonkin tietyn materiaalin yhteydessä.

Oras Group:n www-sivustoa voidaan tarkastella tietokoneessa (tai vastaavassa laitteessa) ja sivuston osia voidaan tulostaa käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuston käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja sivustossa olevien muiden julkiseen käyttöön tarkoitettujen asiakirjojen käyttö tiedotusvälineissä ja muussa julkisessa viestinnässä on sallittua sillä edellytyksellä, että tietojen lähde mainitaan.

Oras Group:n www-sivusto tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Oras Group pidättää oikeuden muokata sivuston sisältöä tai rajoittaa sen käyttöä milloin tahansa. Oras Group ei anna mitään takuita www-sivuston käytettävyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Oras Group ei vastaa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta, tulojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, joka johtuu www-sivuston palvelutarjonnasta tai sen keskeytyksestä, vaikka Oras Group:lle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Oras Group ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu sen www-sivuston käyttämisestä, vaikka vahinko liittyisi muulle osapuolelle kuin Oras Group:lle kuuluviin omistusoikeuksiin, tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin. Oras Group:n vastuu rajoittuu Suomen lainsäädännössä annettuihin pakollisiin määräyksiin. Oras Group ei vastaa millään tavoin sellaisten sivujen sisällöstä, joihin on linkki Oras Group:n www-sivustossa ja joiden valmistamisesta ja julkaisemisesta vastaa jokin muu osapuoli kuin Oras Group. Linkin lisääminen Oras Group:n www-sivustoon ei ole osoitus siitä, että Oras Group millään tavalla mainostaisi sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita. Oras Group ei voi taata linkkien toimivuutta. Jos Oras Group:n www-sivustossa oleva linkki johtaa muualla sijaitsevaan sivustoon, kyseisen sivuston käyttö saattaa olla sen omien käyttöehtojen alaista.

Oras Group:n www-sivustossa mainittavien tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla tavaramerkkejä tai kauppanimiä, jotka on rekisteröity tai muulla tavalla suojattu. Oras ja Hansa brändit ja niiden valmistamien tuotteiden nimet ovat Oras Group:n tavaramerkkejä. Oras Group:n www-sivuston käyttäminen ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää tällaisia tavaramerkkejä tai kauppanimiä ilman asianmukaisen oikeuksien omistajan suostumusta. Sivuston käyttäjä ei myöskään saa poistaa viittauksia tekijänoikeuksiin, tavaramerkkioikeuksiin tai kauppanimeen viittaaviin oikeuksiin.

Lähettämällä materiaaleja johonkin Oras Group:n palvelimeen esimerkiksi sähköpostitse tai Oras Group:n www-sivuston kautta lähettäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että lähetettävä materiaali ei ole laitonta tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi, että lähettäjä on ennen lähettämistä ryhtynyt kohtuullisiin toimiin materiaaliin mahdollisesti sisältyvien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien poistamiseksi, että lähettäjällä on oikeus materiaaliin tai rajoitettu oikeus sen toimittamiseen Oras Group:lle ja että Oras Group voi julkaista materiaalin ilmaiseksi ja/tai sisällyttää materiaalin tai sen osan omiin tuotteisiinsa ja/tai palveluihinsa ilmaiseksi. Lisäksi lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Oras Group:lle lähettämiensä materiaalien perusteella. Oras Group ei tarkista www-sivuston käyttäjien lähettämien materiaalien sisältöä eikä vastaa siitä millään tavoin. Oras Group voi oman harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämiä materiaaleja www-sivustostaan milloin tahansa.