Lähettämällä materiaaleja johonkin Oras Group:n palvelimeen esimerkiksi sähköpostitse tai Oras Group:n www-sivuston kautta lähettäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että lähetettävä materiaali ei ole laitonta tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi, että lähettäjä on ennen lähettämistä ryhtynyt kohtuullisiin toimiin materiaaliin mahdollisesti sisältyvien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien poistamiseksi, että lähettäjällä on oikeus materiaaliin tai rajoitettu oikeus sen toimittamiseen Oras Group:lle ja että Oras Group voi julkaista materiaalin ilmaiseksi ja/tai sisällyttää materiaalin tai sen osan omiin tuotteisiinsa ja/tai palveluihinsa ilmaiseksi. Lisäksi lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Oras Group:lle lähettämiensä materiaalien perusteella. Oras Group ei tarkista www-sivuston käyttäjien lähettämien materiaalien sisältöä eikä vastaa siitä millään tavoin. Oras Group voi oman harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämiä materiaaleja www-sivustostaan milloin tahansa.