Oras Group

Oras Groupin eettiset periaatteet

Nämä periaatteet ovat Oras Groupin yritysroolin, työyhteisön ja yhteiskuntavastuun perusta. Eettiset periaatteet on johdettu yrityksemme arvoista, jotka ovat yhteisen yrityskulttuurimme kivijalka. Yrityksen arvot ohjaavat kaikkia päätöksiämme, isoja ja pieniä, ja auttavat meitä priorisoimaan asioita. Arvot koskevat meitä kaikkia, olipa tehtävänkuva mikä tahansa. Meidän kaikkien odotetaan toimivan yrityksen arvojen mukaisesti ja välttävän käytöstä, joka on ristiriidassa arvojemme kanssa. Jokainen Oras Groupin työntekijä noudattaa näitä periaatteita, sekä yhdessä muiden kanssa että yksilönä.

Eettisten periaatteiden lisäksi noudatamme sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia ja käyttäydymme eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Tarkempia tietoja näiden periaatteiden käytännön soveltamisesta on Oras Groupin ohjeissa.

Hallitus on hyväksynyt nämä eettiset periaatteet.

1. Kaikki sidosryhmämme voivat luottaa siihen, että toimimme aina rehellisesti ja luotettavasti.

Liiketoimintamme perustuu rehellisyyteen. Toimillamme osoitamme asiakkaille ja kumppaneille, että olemme heidän luottamuksensa arvoisia. Tavoitteenamme on kestävä menestys, sekä ajan että vastuullisuuden näkökulmasta, ja teemme päätökset tämän tavoitteen mukaisesti.

Miten tämä näkyy käytännössä?

 • Pidämme lupauksemme.
 • Yhteistyö ja liiketoiminta kanssamme perustuvat rehelliseen vuorovaikutukseen.
 • Tunnemme asiakkaamme ja kumppanimme ja rakennamme kestäviä, pitkäaikaisia kumppanuussuhteita.
 • Toimimme rohkeasti silloin, kun huomaamme, että toimenpiteille on tarvetta.

2. Päätöksemme ja toimintomme perustuvat avoimeen ja tavoitekeskeiseen yhteistyöhön.

Kunnioitamme toisiamme ja kumppaneitamme. Noudatamme kaikissa toiminnoissamme kunkin sidosryhmän osalta sovellettavaa lainsäädäntöä. Jokainen meistä on omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä ja sen parantamisesta.

Miten tämä näkyy käytännössä?

 • Päätöksemme perustuvat parhaisiin käytettävissä oleviin tietoihin.
 • Toimimme aktiivisesti syrjinnän ja kiusaamisen torjumiseksi.
 • Emme ota vastaan emmekä tarjoa lahjuksia.
 • Tarjoamme ja otamme vastaan vain sellaisia lahjoja ja vieraanvaraisuutta, jotka ovat arvoltaan kohtuullisia.
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja edellytämme samaa myös kumppaneiltamme.
 • Emme tuo henkilökohtaisia asioita mukaan liiketoimintaan emmekä pyri saamaan taloudellista hyötyä yrityksen kustannuksella.
 • Edistämme vapaata kilpailua.

3. Saavutamme tuloksia tekemällä oikeita asioita oikein.

Kaikkien toimintojemme tavoitteena on ylläpitää korkeaa laatua. Huolehdimme toimintamme vastuullisuudesta kaikilla sen osa-alueilla: toimimme tehokkaasti ja turvallisesti, minimoimme kielteiset ympäristövaikutukset ja tiedostamme yrityksemme yhteiskunnalliset vaikutukset. Tavoitteenamme on kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen tehokkuus ja arvon luominen. Työyhteisössämme jokaisella on mahdollisuus nauttia menestyksestä ja kehityksestä.

Miten tämä näkyy käytännössä?

 • Tuotteidemme korkea laatu perustuu osaamiseen ja tinkimättömään asenteeseen.
 • Emme koskaan laita tuottavuutta turvallisuuden edelle.
 • Asetamme aina konsernin yhteiset tavoitteet omien tavoitteidemme edelle.
 • Olemme sitoutuneet toteuttamaan toimintomme ja hallinnoimaan ja kehittämään niitä ympäristönormien mukaisesti.
 • Arvioimme jatkuvasti toimiemme laatua sekä niiden tuottamaa lisäarvoa ja kehitystarpeita.
 • Jokaisella on oikeus ja velvollisuus kehittyä omassa työssään sekä osallistua yhteiseen kehitykseen.
 • Ymmärrämme, että tuottavuus edellyttää työn ja yksityiselämän tasapainoa.

4. Kaikki toimintomme ovat läpinäkyviä.

Tämä on ainoa keino varmistaa, että kaikki päätökset on tehty lakien mukaisesti, vastuullisesti ja ohjeitamme noudattaen. Tavoitteenamme on aina ylläpitää avointa, arvostavaa dialogia sekä sisäisesti että ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Suojaamme yrityksen aineellisen ja aineettoman omaisuuden. Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lain ja Oras Groupin ohjeiden edellyttämällä tavalla. Jokaisella meillä on keskeinen rooli Oras Groupin maineen rakentamisessa.

Miten tämä näkyy käytännössä?

 • Hoidamme suhteemme asiakkaisiin ja muihin kumppaneihin läpinäkyvällä tavalla.
 • Ilmoittamamme tiedot ovat aina todenmukaisia.
 • Emme anna organisaatiorakenteiden estää meitä jakamasta tietoa kaikille asianomaisille osapuolille ja yhteisen kehityksen edistämiseksi.
 • Käsittelemme luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja vastuullisesti ja ohjeiden mukaisesti.
 • Emme luovuta, jaa tai hyväksy tietoa, joka voi vaarantaa vapaan kilpailun.
 • Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa niissä yhteisöissä, joissa toimimme.
 • Emme yrityksenä osallistu poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan.
 • Emme käytä yrityksen omaisuutta omaksi tai muiden ihmisten hyödyksi.

Seuranta ja ilmoittaminen

Aina ei ole helppoa tietää, kuinka toimia oikein. Jos epäilemme valintojamme, asiaa on tarkasteltava yrityksen arvojen kautta. Kun epäröimme, nostamme asian esiin ja ratkaisemme sen avoimesti yhdessä. Tällaisissa tilanteissa ota ensisijaisesti yhteyttä esimieheesi.

Toimet, jotka ovat vastoin lakia, näitä eettisiä periaatteita tai muita Oras Groupin sääntöjä, voivat johtaa kurinpitotoimenpiteisiin. Mahdolliset seuraamukset voivat vaihdella varoituksesta työsuhteen lopettamiseen ja lain määräämiin rangaistuksiin.

Jokaisen tehtävänä on noudattaa Oras Groupin eettisiä periaatteita ja tehdä ilmoitus esimiehelle tai paikalliselle HR:lle, jos periaatteitamme ei ole noudatettu. Perusteltu ja vilpitön epäilys riittää. Ilmoittamisesta ei tule seurauksia ilmoituksen tehneelle henkilölle.