Oras Group

Yrityksen arvot

Rohkeus

Rohkeus.

Avoin suhtautuminen uusiin asioihin.

Reiluus

Reiluus.

Reiluus päätöksissä ja toiminnassa.

Tehokkuus

Tehokkuus.

Tulosten saavuttaminen oikeita asioita tekemällä.

Avoimuus

Avoimuus.

Luottamus toisiin, rehellisyys.