Yrityksen arvot

ROHKEUS

AVOIN SUHTAUTUMINEN UUSIIN ASIOIHIN.

REILUUS

REILUUS PÄÄTÖKSISSÄ JA TOIMINNASSA.

TEHOKKUUS

TULOSTEN SAAVUTTAMINEN OIKEITA ASIOITA TEKEMÄLLÄ.

AVOIMUUS

LUOTTAMUS TOISIIN, REHELLISYYS.